GENEL BAŞVURU FORMU


* Ad Soyad
* Telefon
* E-posta
İletişim Adresi
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Eğitim Durumu
Yabancı Diller
Sertifikalar
Referanslar
* Mesleki Uzmanlık Alanı
Askerlik Durumu
Ehliyet Türü
İş Deneyimleri
* Güvenlik Sorusu 3+4 =?

İnsan Kaynakları Değerlerimiz

Neska Yapı değerleri ve genel yönetim ilkeleri İnsan Kaynakları uygulamalarının da özünü oluşturur. İnsan kaynakları ilkeleri; öncülük, saygınlık, kalite, katılımlı yönetim, esneklik, değer yaratma ve yetkilendirme kavramları çerçevesinde bütünleşir. Organizasyon yapımızı; yeniliklere açık, verimli, takım çalışması ruhuna sahip, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak, bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelmektir.

Takım Çalışması

Takım arkadaşları ile işbirliği ve uyum içinde çalışmak, zor koşullarda dahi, olumlu yaklaşım ve başarma azmi ile motivasyonu yüksek tutmak ve sinerji yaratmak.

Güvenilirlik

Çalışanların sözleri ve düşünceleri ile tutarlı davranışlar sergilemelerini, üstlendiği görevleri, zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için sorumluluk almalarını sağlamak.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini saptamak ve etkin bir şekilde yorumlayarak, kaliteli hizmete ilgi ve bağlılık göstermek.

Planlama Becerisi

İşe ilişkin amaçlara ulaşmak için zaman ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde kullanacak planları oluşturmak, faaliyetleri, önceliklerine ve işbirliği gereklerine göre düzenlemek.

İletişim

Bilgiyi, sözlü ve yazılı bir biçimde ilgili kişilere aktararak; konuyu açık bir şekilde ortaya koymak. Soru sorma ve çift yönlü iletişimi sağlamak.